sobota 30. listopadu 2019

Když se daří, tak se daří aneb to bude hned hotové...

Poslední dobou jsme měl problémy s otáčením 15m Yagi. Nerozbíhal se motor a místo 12V se mu muselo dát 30-50V aby se pohnul. I měření na kabelu ukazovalo poměrně velký odpor řádově desítky kOhm, což neodpovídá běžnému DC komutátorovému motoru. Ráno jsme přjeli s Rudem 2ZA na QTH. Přesně podle zákona schválnosti anténa se nechtěla točit. To by znamenalo, že Ruda musí na stožár aténu musí odstykovat od převodovky, natočit podél stožáru a teprve potom můžeme sjet z vozíkem. Naštěstí se při 50V anténa roztočila a podařilo se jí dostat do žádaného směru.
Začali jsme spouštět vozík dolů. Cca 3m pod vrcholem stožáru vypadla motorová ochrana. V 860W motoru u navijáku se ozývaly divné zvuky typu elektrický výboj což vždy skončilo výpadkem ochrany. Takže odešel i tento 3f motor. Motor jsme zdemontovali, Ruda nasadil akuvrtačku Wurth a poholně sjel z vozíkem dolů. Rozdělali jsme kryt motoru, vylili vodu a chtěli jsme odmontovat motor.
Při demontáži jsme utrhli dlouhý nerezový šroub M6 a to tak nešťastně, že kus šroubu zůstal samozřejmě v převodovce..... vytahovák na šrouby jsme s sebou neměli. Takže "jsme zničili" co se dalo a po 2 hodinách práce jsme mohli odjet se spoustou nefunkčních věcí.

Motor pro pohon rotátoru jsem doma rozdělal a potvrdilo se, že příčina závady byla stanovena správně. Byl utržen držák uhlíků a jeden uhlík byl totálně opotřebený. Takže motor budeme muset vyměnit. A v pondělí vezmu AC motor do opravny na převinutí. Jo když se daří.....

středa 27. listopadu 2019

CQ WW CW 2019 OK5Z M/S

CQ WW CW 2019 from OK5Z M/S
better than last year
5 positions : 2x IC-7610 (inband), 1x IC-781, FT-1000MP + PA's
1611 QSO inband
2018 4982 QSO
2019 5315 QSO
Wintest
160m GP
80m halfsquare
40m 2el + INV V
20m 5el + 4el
15m 6el
10m 2x 5el
for RX - beverages
OPERATORS: OE3WMA OK1CRM OK2AF OK2EW OK2ZA OK2ZC OK2ZI OK8WW
goulash from OK8WW ..thanks 
OK1CRM

OK8WW