čtvrtek 19. ledna 2017

Přípravy na CQ WW 160m a různé

Pomalu finišují přípravy na CQ WW 160m. Včera jsem vyráběl další krabičky na beverage protože jich máme málo. Použil jsem samozřejmě dlouhá jádra, která jsem měřil ZDE. trafo je pak umístěno do zalévací krabičky a zalito PUR zalévací hmotou jako mechanickou ochranou a ochranou proti vlhkosti. Před zalitím i po zalití je třeba každou krabičku individuálně změřit. Měřím pak už jen analyzátorem AA230PRO při zatížení rezistorem 450 Ohm a dosahuji PSV 1.03-1.05.

Konstrukce krabičky s trafem

Zalito a čekáme na vytvrdnutí


Instalované krabičky

Kamarád co s námi mluví nám vyrobil police na stoly abychom si mohli nahoru dát monitory a dolů rádia. Zajímavostí je ta horní deska, což je normální postformingová kuchyňská pracovní deska tl. 28mm která je poměrně hutná. Koupili jsme ji levně ve výprodeji a byla vyrobena asi před 10 lety v Rusku......
A protože bylo krásně tak jsem udělal jedno zimní panoráma.....